Κλασσικά – θερμομονωτικά και ηχομονωτικά – παράθυρα ασφαλείας

Ανοιγόμενα και  συρόμενα 

  • Τα σημερινά PVC κουφώματα δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με τα αλουμίνια.
 
  •  συμβάλλουν στις περικοπές των ενεργειακών δαπανών σας, λόγω της υψηλής μόνωσης που παρέχουν.
 
  • μειώνουν και την ρύπανση του περιβάλλοντος