Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται στην απόδοση τους στην οθόνη.
Υπάρχουν πολλοί ακόμα  χρωματισμοί μεταξύ των οποίων γίνεται η επιλογή.