Χρωματισμοί για τον πάγκο

Χρωματισμοί για τον πάγκο
Χρωματισμοί για τον πάγκο
Χρωματισμοί για τον πάγκο
Χρωματισμοί για τον πάγκο
Χρωματισμοί για τον πάγκο
Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται στην απόδοση τους στην οθόνη.
Υπάρχουν πολλοί ακόμα  χρωματισμοί μεταξύ των οποίων γίνεται η επιλογή.