Χρωματισμοί για τα πορτάκια

Χρωματισμοί για τα πορτάκια
Χρωματισμοί για τα πορτάκια
Χρωματισμοί για τα πορτάκια
Χρωματισμοί για τα πορτάκια
Χρωματισμοί για τα πορτάκια
Χρωματισμοί για τα πορτάκια
Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται στην απόδοση τους στην οθόνη.
Υπάρχουν πολλοί ακόμα  χρωματισμοί μεταξύ των οποίων γίνεται η επιλογή.