Υδραυλικά

Ύδρευση και Αποχέτευση στο Μπάνιο

 • Αποξήλωση  παλαιών ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου.

 • Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης -αποχέτευσης.

 • Αγορά και τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης στο μπάνιο (πρεσαριστή πολυστρωματική έυκαμπτη σωλήνα ή από χαλκό).

 • Αγορά και τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης μπάνιου (σιφόνι δαπέδου – γραμμή λεκάνης – νιπτήρα – χτιστή ντουζιέρα – πλυντήριο).

 • Μετατροπές σωληνώσεων θέρμανσης (από κλασικό καλοριφέρ σε πετσετοκρεμάστρα στο μπάνιο με νέους διακόπτες)

 • Τοποθέτηση αναμονών ζεστού και κρύου για ηλιακό θερμοίσφωνα.

 • Έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης (πρεσάρισμα)

 • Τσιμεντάρισμα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 • Αγορά και τοποθέτηση γωνιακών διακοπτών – προσθηκών – σπιράλ στα είδη υγιεινής.

 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και αξεσουάρ.

 • Απομάκρυνση μπαζών έως το πεζοδρόμιο

 

Ύδρευση και Αποχέτευση στην Κουζίνα

 • Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης -αποχέτευσης.

 • Αγορά και τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης (πρεσαριστή πολυστρωματική έυκαμπτη σωλήνα ).

 • Αγορά και τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης.

 • Τοποθέτηση αναμονών ζεστού και κρύου για ηλιακό θερμοίσφωνα.

 • Έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης (πρεσάρισμα)

 • Τσιμεντάρισμα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 • Αγορά και τοποθέτηση γωνιακών διακοπτών – προσθηκών – σπιράλ.

 • Συνδεσμολογία νεροχύτη

 • Απομάκρυνση μπαζών έως το πεζοδρόμιο

Καταγράψτε τις εργασίες που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε και  γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες επιλογών που έχετε, καθώς και το εύρος του κόστους αυτών.

Σύστημα Αποχέτευσης