Σίτες Οριζόντιας Κίνησης

Σίτες Κάθετης Κίνησης

Σίτες Ανοιγόμενες

Σίτες σταθερές

Σίτες Πλισέ

Σίτες πλισέ Με Ερπύστρια

Σίτες Με Κορδόνι και Μαγνήτη

Σίτες Συρόμενες σε οδηγό αλουμινίου