Πριν …και   Μετά

  • Δείτε φωτογραφίες έργων μας πριν και μετά

Συγκεντρώσαμε φωτογραφίες πριν και μετά την ανακαίνιση κάθε σπιτιού ώστε:

  1. Να μπορείτε να συγκρίνετε ευκολότερα το αποτέλεσμα
  2. Να πάρετε ιδέες για το πως μπορεί ένας μικρός χώρος να αξιοποιηθεί και να δώσει το στυλ που θέλουμε
  3. Να δείτε πως με μικρού κόστους παρεμβάσεις αναβαθμίζουμε ένα δωμάτιο του σπιτιού μας αλλάζοντας τη διάθεση και τη καθημερινότητά μας