Ηλεκτολογικά

Εργασίες

 • Κατασκευή νέων δικτύων

 • Αντικατάσταση πίνακα διανομής

 • Τοποθέτηση ασφαλειο-διακοπτών ρελέ ασφαλείας

 • Ξεχωριστές γραμμές για κάθε air – condition

 • Ξεχωριστές γραμμές για μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγείο – κουζίνα – πλυντήριο)

 • Πρίζες τηλεφώνου σε κάθε δωμάτιο

 • Πρίζες TV σε κάθε δωμάτιο

 • Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών

 • Δίκτυα μεταφοράς ήχου και εικόνας

 • Εγκατάσταση δικτύου συναγερμού

 • Τηλεφωνικά κέντρα

 • Ηχητικές εγκαταστάσεις

 • Θυροτηλεόραση

 • Ομαδική κεραία

 • Γείωση – έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου

 • Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων σε led

Καταγράψτε τις εργασίες που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε και  γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες επιλογών που έχετε, καθώς και το εύρος του κόστους αυτών.