Πως υπολογίζεται η επιστροφή φόρου

ανακαινιση-σπιτιου-τιμές

Η επιστροφή φόρου αφορά το 40% σε εργασίες για την ανακαίνιση, επισκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού και μπορεί να φτάσει το  ποσό των 6.400€. Η μέγιστη δαπάνη που θα λαμβάνει υπόψη της η εφορία είναι της τάξης των 16.000€. 

Το ποσό τη επιστροφής θα μοιραστεί ισόποσα στα εκκαθαριστικά των επόμενων 4 ετών. 

Ένα παράδειγμα

Έστω ότι κάποιος δαπάνησε για τις εργασίες της ανακαίνισης του σπιτιού του 15.000€. 

Το ποσό επιστροφής φόρου που δικαιούται είναι το 40%, δηλαδή 6.000€.

Αυτό σημαίνει ότι θα λάβει 1.500€ επιστροφή για κάθε ένα από τα επόμενα 4 χρόνια.  

Οι προϋποθέσεις

  1. Οι εργασίες της ανακαίνισης ή επισκευής πρέπει να έχουν εκτελεστεί και πληρωθεί από 1-1-20 έως 31-12-22.
  2. Οι δαπάνες αφορούν μόνο παροχή υπηρεσιών (τεχνικές εταιρίες, ηλεκτρολόγοι κτλ) και όχι τη προμήθεια των υλικών.
  3. Οι δαπάνες να αποδεικνύονται με αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
  4. Η εξόφληση να έχει γίνει  μεηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Εξοφλήσεις με μετρητά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

ολική-ανακαίνιση-σπιτιού
ολική-ανακαίνιση-σπιτιού

Πηγή msn.com/el-gr