Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι πλέον βασικό ζητούμενο σε ένα σπίτι, είτε αφορά την ενοικίαση και πώλησή του είτε την ιδιοκατοίκηση. Οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν πειστεί ότι είναι η οικονομικότερη, καθαρότερη και πρακτικότερη λύση για τη θέρμανση του σπιτιού τους και τη παροχή ζεστού νερού.

εγκατάσταση-φυσικού-αερίου

Εργασίες για την αυτόνομη εγκατάσταση φυσικού αερίου:

 • Προμήθεια και τοποθέτηση – στήριξη επίτοιχου λέβητα  
 • Υδραυλική σύνδεση λέβητα
 • Υπόγεια και υπέργεια εγκατάσταση σωληνώσεων για το δίκτυο φυσικού αερίου 
 • Προμήθεια – εγκατάσταση καπνοδόχου 
 • Σύνδεση επίτοιχου λέβητα με αναμονή ηλεκτρολογικής γραμμής και θερμοστάτη 
 • Προέκταση – σύνδεση νερού πλήρωσης
 • Κατασκευή δικτύου σύνδεσης θερμαντικών σωμάτων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων διακοπτών μονοσωληνίου
 • Κατασκευή συλλέκτη σωληνώσεων
 • Προμήθεια -εγκατάσταση ασύρματου ψηφιακού θερμοστάτη
 • Ρύθμιση – άναμμα επίτοιχου λέβητα

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου με αυτονομία και προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες. 

Επιπλέον εργασίες της εγκατάστασης

 • Σύνδεση της κουζίνας με το φυσικό αέριο.
 • Κατασκευή γυψοσανίδων για το κρύψιμο των σωληνώσεων, όταν η εγκατάσταση γίνεται στη διαδικασία της ανακαίνισης.
 • Εγκατάσταση μαγνητικού φίλτρου για συγκράτηση μικροσωματιδίων και καθαρισμό του νερού που διατρέχει το δίκτυο θέρμανσης.

 • Τοποθέτηση ερμαρίου προστασίας του λέβητα.

Τιμές - Οικονομία

Η μείωση του κόστους θέρμανσης για κάθε νοικοκυριό υπολογίζεται στο 30-35%. Για την απόσβεση του κόστους της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα χρειαστούν 3 έως 5 χρόνια, αναλόγως τη χρήση, το μέγεθος του σπιτιού και των καιρικών συνθηκών. Η τιμή της εγκατάστασης του φυσικού αερίου ποικίλει σημαντικά σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να ξεκινήσει από 1.500€ και να φτάσει στις 4.500€ για ένα διαμέρισμα. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη τελική τιμή της εγκατάστασης είναι: 

Ο τύπος του λέβητα που θα εγκατασταθεί

Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων (εσωτερικά και εξωτερικά) που θα απαιτηθεί για όλες τις συνδέσεις του έργου.

Το σύνολο καθώς και ο τύπος των θερμαντικών σωμάτων που θα τοποθετηθούν.

Μπορείτε να δείτε αν το δίκτυο φυσικού αερίου περνάει από το σπίτι σας και αν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή στείλτε μας μήνυμα για να λάβετε τον προϋπολογισμό του δικού σας έργου.