ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τζάκια

Έργα Πρασίνου

Τσιμέντα

Χτισίματα

Σοβατίσματα

Αποξηλώσεις – Γκρεμίσματα

Καταγράψε τις εργασίες που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε και γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες επιλογών που έχετε, καθώς και το εύρος του κόστους αυτών.

Είστε Τεχνίτης ,Μηχανικός η Προμηθευτής Υλικών που χρησιμοποιούμε ;

Αναζητούμε και είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες.