Ανακαίνιση Σαλονιού 600€

Ηλεκτρολογικά

 • Αντικατάσταση όλων των καλωδιώσεων της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων στις υφιστάμενες θέσεις – σωληνώσεις με αντίστοιχης διατομής καλώδια.
 • Αντικατάσταση πριζοδιακοπτικού υλικού

Δάπεδα

Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια ή με laminate  επιλογής απο την προτεινόμενη γκάμα.

Χρωματισμοί

 • Ξύσιμο των σαθρών υλικών των τοίχων.
 • Στοκάρισματα όπου χρειάζεται.
 • Τρίψιμο στοκαρισμάτων.
 • Αστάρωμα(όπου κρίνεται).
 • Επιλογή των χρωματισμών.
 • Πέρασμα δυο στρώσεων χρώματος υψηλής ποιότητας στα ταβάνια και στους τοίχους.

Επιπλέον εργασίες – αντικαταστάσεις :

 • Τοποθέτηση νέας εσωτερικής πόρτας laminate, σε διάφορα χρώματα  με νέα κλειδαριά και inox ρυθμιζόμενους μεντεσέδες.
 • Αντικατάσταση Θερμαντικού Σώματος.
 • Αντικατάσταση Μπαλκονόπορτας ή παραθύρου με κουφώματα Αλουμινίου ή συνθετικό PVC.

Καταγράψτε τις εργασίες που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε και  γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες επιλογών που έχετε, καθώς και το εύρος του κόστους αυτών.