Ανακαίνιση Σπιτιού 110 τ.μ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

 • Απολήλωση – Απομάκρυνση  υλικών

                      Είσοδος – Καθιστικό

 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί

                     Κουζίνα

 • Νέα  εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ντουλάπια Κουζίνας 
 • Νεροχύτης και Μπαταρία
 • Πλακάκια πάγκου
 • Χρωματισμοί
                     Μπάνιο
 • Νέα εγκατάσταση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 •  Ηλεκτρολογικά
 • Πλακάκια τοίχου και δαπέδου
 • Είδη Υγιεινής
 • Μπανταρίες και αξεσουάρ
 • Χρωματισμός οροφής Μπάνιου

                     w c

 • Νέα εγκατάσταση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 •  Ηλεκτρολογικά
 • Πλακάκια τοίχου και δαπέδου
 • Είδη Υγιεινής
 • Μπανταρίες και αξεσουάρ
 • Χρωματισμός Οροφής

                     Τρία (και άνω)  Υπνοδωμάτια

 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί

 Κόστος  Βασικού Πακέτου  Ανακαίνισης Σπιτιού 110 τ.μ.   11300€

 • Απολήλωση – Απομάκρυνση  υλικών

                      Είσοδος – Καθιστικό

 • Πόρτα ασφαλείας 
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί

                     Κουζίνα

 • Νέα  εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ντουλάπια Κουζίνας 
 • Νεροχύτης και Μπαταρία
 • Πλακάκια πάγκου
 • Χρωματισμοί
                     Μπάνιο
 • Νέα εγκατάσταση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 •  Ηλεκτρολογικά
 • Πλακάκια τοίχου και δαπέδου
 • Είδη Υγιεινής
 • Μπανταρίες και αξεσουάρ
 • Χρωματισμός οροφής

                     w c

 • Νέα Εγκατάσταση Ύδρευσης Και Αποχέτευσης
 •  Ηλεκτρολογικά
 • Πλακάκια Τοίχου Και Δαπέδου
 • Είδη Υγιεινής
 • Μπανταρίες Και Αξεσουάρ
 • Χρωματισμός Οροφής

                     Τρία  (και άνω)  Υπνοδωμάτια

 • Ντουλάπες
 • Λουστράρισμα ξύλινων πατωμάτων
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί

Κόστος  Μεσαίου  Πακέτου  Ανακαίνισης Σπιτιού 110 τ.μ. 16900€

 • Απολήλωση – Απομάκρυνση  υλικών

                      Είσοδος – Καθιστικό

 • Πόρτα ασφαλείας 
 • Ηλεκτρολογικά
 • Νέο Κούφωμα
 • Δάπεδο με πλακάκια ή Laminate
 • Χρωματισμοί

                     Κουζίνα

 • Νέα  Εγκατάσταση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ντουλάπια Κουζίνας 
 • Νεροχύτης και Μπαταρία
 • Πλακάκια 
 • Νέα Κουφώματα
 • Δάπεδο με πλακάκια ή Laminate
 • Χρωματισμοί
                     Μπάνιο
 • Νέα εγκατάσταση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 •  Ηλεκτρολογικά
 • Πλακάκια τοίχου και δαπέδου
 • Είδη Υγιεινής
 • Μπανταρίες και αξεσουάρ
 • Νέο Κούφωμα
 • Χρωματισμός Οροφής
                     W C
 • Νέα εγκατάσταση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 •  Ηλεκτρολογικά
 • Πλακάκια τοίχου και δαπέδου
 • Είδη Υγιεινής
 • Μπανταρίες και αξεσουάρ
 • Νέο Κούφωμα
 • Χρωματισμός Οροφής

                     Τρία(και άνω)  Υπνοδωμάτια

 • Ντουλάπες
 • Λουστράρισμα ξύλινων πατωμάτων ή 
 • Νέα δάπεδα με πλακάκια ή Laminate
 • Ηλεκτρολογικά
 • Νέα Κουφώματα
 • Χρωματισμοί

Κόστος  Πλήρες  Πακέτου  Ανακαίνισης Σπιτιού 110 τ.μ. 25300€

Οι παραπάνω προτεινόμενες εργασίες είναι ενδεικτικές και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου και της οικονομικής δυνατότητας για τη σωστή λειτουργικότητα και αισθητική του σπιτιού.

Καταγράψτε τις εργασίες που σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε και  γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες επιλογών που έχετε, καθώς και το εύρος του κόστους αυτών.